Hälsokontroll

Vår moderna hälsokontroll syftar till att tidigt hitta faktorer som i framtiden kan leda till sjukdom. Då kan vi även erbjuda åtgärder för att ge dig ett friskt liv.

Hälsokontrollen är uppdelad i två delar. Vid första besöket träffar du en av våra sköterskor som tar blod och urinprover för analys. Se även sidan om analyser där det framgår vilka som ingår i hälsoundersökningen. Dessutom tas EKG, blodtryck och spirometri (lungfunktionsundersökning). För att kunna värdera resultatet av de olika proverna behöver vi även information om ärftlighet och livsstilsfaktorer. Detta besök tar ca 30 minuter.

När alla analyser är klara sker det uppföljande läkarbesöket som tar ca 30 – 40 minuter. Förutom själva läkarundersökningen går vi igenom resultatet av analyserna. Vi går även igenom vilka åtgärder som krävs för att bäst undvika framtida sjukdom. Återbesök för uppföljning av insatta åtgärder ingår utan extra kostnad.

Pris på en hälsokontroll nybesök är 2500 kr, därefter är pris på följande hälsokontroller 2000 kr.

Vi är en kontantlös mottagning. Kortbetalning gäller. 

För företag med 10+ anställda – begär offert.

Konceptet

Livum erbjuder regelbundna hälsokontroller.

Målet är att på ett tidigt stadium hitta tecken på kommande ohälsa som hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancersjukdomar med mera.

Vi sätter fokus på de riskfaktorer som i framtiden kan leda till dessa sjukdomar.

För att få en rättvis bild räcker det inte med enstaka prov. Man måste ta flera prov och sätta dem i relation till varandra för att kunna göra en korrekt bedömning. Då tar vi även hänsyn till en rad andra faktorer som ålder, ärftlighet, kön och livsstil.

När alla prover är tagna och utvärderade gör vi en individuell bedömning av ditt hälsoläge och hjälper dig till en lämplig behandling.