För närvarande har vi inte resurser för att utfärda intyg.